SALE: Bespaar nu tot 70% in veel categorieën!

Leider haben wir aktuell technische Probleme mit unseren Produktseiten. Wir arbeiten an einer Lösung und sollten ab circa 16.30 Uhr wieder vollständig erreichbar sein.

Close icon

Privacy - en Cookiesbeleid

Status: maart 2024

Dit privacybeleid legt u de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens (hierna in het kort „Gegevens“) door ons uit en uw bijbehorende rechten daarop.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en tot wie kan ik me wenden

Verantwoordelijk in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming is:

BRICOFLOR GmbH
Hochstraße 10
42105 Wuppertal

Telefoon: 0202 - 69508170
Fax: 0202 - 69508176

E-mail: info@bricoflor.de
Web: www.bricoflor.de

Als u bezwaar wilt maken tegen de verzameling, verwerking of het gebruik van uw Gegevens in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming als geheel of met afzonderlijke maatregelen, dient u uw bezwaar te melden bij het hierboven vermelde adres of per e-mail naar het bovengenoemde e-mailadres.

2. Op welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens

Allereerst zullen wij u informeren over de wettelijke basis van onze gegevensverwerkingen in overeenstemming met artikel 13 AVG. Als de wettelijke basis niet expliciet wordt vermeld in dit privacybeleid, is het volgende van toepassing: Als u toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt gegeven, is de wettelijke basis artikel 6 lid 1 letter a en artikel 7 AVG. Als de verwerking voor de vervulling van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen evenals de reactie op vragen is, is de wettelijke basis artikel 6 lid 1 letter b AVG en gebeurt de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is de rechtsgrondslag artikel 6 lid 1 letter c AVG en volgt de verwerking plaats om onze legitieme belangen te beschermen, dan is de rechtsgrondslag artikel 6 lid 1 letter f AVG. Indien de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6 lid 1 letter d AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken met gevolgen voor de toekomst. U kunt uw annulering per post verzenden naar het bovengenoemde adres of per e-mail naar het bovenstaande e-mailadres.

Indien we in het kader van onze verwerking van Gegevens tegenover andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) openbare, Gegevens aan hen overdragen of hen op een andere wijzen toegang tot de Gegevens verlenen, gebeurt dit uitsluitend op grond van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld wanneer een overdracht van de Gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders volgens artikel 6 lid 1 letter b AVG om aan het uitvoeren van de opdracht te voldoen), u toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij het gebruik van gedelegeerde personen, webhosts, enz. volgens artikel 6 lid 1 letter C AVG).

In het geval we derden opdracht gegeven om gegevens te verwerken, gebeurt dit op basis van artikel 18 AVG. (zogenaamde. „Opdrachtverwerking“).

3. Welke gegevens worden verwerkt

Bestelinformatie

Als u via onze website een bestelling plaatst, verzamelen wij uw voor- en achternaam, uw adres, uw geboortedatum, uw e-mailadres of uw telefoonnummer (contactgegevens) en, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, uw bankgegevens of creditcardgegevens (bankgegevens). Bovendien verzamelen we de gegevens voor uw bestelling, d.w.z. welke producten u hebt besteld tegen welke prijs (bestelgegevens). We hebben deze gegevens nodig om de contractuele relatie na te komen, dat wil zegen om u de bestelde goederen toe te sturen en om onze claim voor de inkoopprijs in rui daarvoor te verrekenen. Als u via onze website een bestelling plaatst, worden uw contact- en bestelgegevens gedeeld met onze interne bestelafdeling en boekhouding en onze leveranciers (DHL, DPS en UPS).

Deze verwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en diensten in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG.

U kunt een klantaccount aanmaken. Als onderdeel van de registratie krijgt u de vereiste informatie. De Gegevens die tijdens het registratieproces zijn ingevoerd, zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1 letter b AVG met als doel het gebruik van de aanbieding. Als gebruikers hun klantaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot de klantaccount verwijderd, met uitzondering van noodzakelijke reden voor bewaring om redenen van commerciële of fiscale aard overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter c AVG.

Als onderdeel van het gebruik van onze online-diensten slaan we het IP-adres en het tijdstip van elke gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Een overdracht van deze gegevens aan derden niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de vervolging van onze claims of als er een wettelijke verplichting is in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter c AVG. De verwijdering van de gegevens vindt plaats na afloop van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen. De noodzaak van de opslag van gegevens wordt elke drie jaar gecontroleerd; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan. Informatie in de klantaccount blijft behouden tot deze wordt verwijderd. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanomiseeerd of verwijderd.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om vragen en vereisten van de potentiële klant toe te wijzen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem opgeslagen. Door het gebruik van cookies kunnen we de frequentie van paginaweergaven en algemene navigatie meten. Wij wijzen erop dat sommige van de cookies van onze server naar uw computersysteem worden overgedragen, meestal zogenaamde "session-cookies" "Session-cookies" worden gekenmerkt door het feit dat ze na het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw computersysteem en stellen ons in staat om uw computersysteem bij uw volgende bezoek te herkennen (de zogenaamde permanente cookies). Als uw browser dit toestaat, kunt op elk moment cookies weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt als uw browser zo is ingesteld dat geen cookies (onze website) worden geaccepteerd.

Hosting

De hostingdiensten die wij gebruiken, bieden de volgende diensten: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslag- en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken om deze online-service te gebruiken. Voor dit doel verwerken wij, resp. onze hostingaanbieder uw gegevens op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van dit online-aanbod volgens artikel 6 lid 1 letter f AVG in samenhang met artikel 28 AVG (sluiting van contract voor verwerking).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij resp. onze hostingaanbieder verzamelt op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG gegevens over elke toegang tot de server, waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren datum en tijdstip van de toegang, naam van de opgevraagde website, de overgedragen hoeveelheid gegevens, de melding van succesvol opvragen, het type browser naast de versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de eerder bezochte site (zogenaamde „referrer URL“), het IP-adres en de aangevraagde aanbieder. Logbestand-informatie wordt maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Uitgesloten hiervan is een incident waarbij gegevens als bewijsmateriaal langer moeten worden bewaard, totdat een definitieve verduidelijking is gegeven.

Contact opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) wordt de informatie van de gebruiker voor het verwerken van het contactverzoek en de afwikkeling ervan volgens artikel 6 lid 1 letter b) AVG verwerkt. De verwijdering van de gegevens vindt plaats na het voltooien van de verwerking van uw aanvraag.

Deze gegevens zullen wij zonder uw toestemming niet delen. U kunt deze toestemming zonder opgaaf van redenen te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel bericht per e-mail voldoende. De wettigheid van het proces van gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

De gegevens die u op het contactformulier vermeld blijven bij ons, totdat u ons vraagt om het verwijderen, uw toestemming voor het opslaan intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

Nieuwsbrief

Als u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief via onze website, zullen wij uw voor- en achternaam en uw e-mailadres verzamelen en gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. U kunt zich op elk gewenst moment via de link in de nieuwsbrief afmelden voor de nieuwsbrief. De bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. We slaan deze informatie op tot de intrekking van uw toestemming. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter a) AVG in samenhang met de door u gegeven toestemming.

De gegevens die bij ons worden opgeslagen met het oog op het verkrijgen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard tot uw annulering van de nieuwsbrief en worden verwijderd na annulering van de nieuwsbrief.

De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde Double-Opt-In-procedure. Dit betekent dat u na de registratie een e-mail ontvangt waarin wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen aan kan melden. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd, om te bewijzen dat het registratieproces volgens de wettelijke vereisten heeft plaatsgevonden. Dit omvat het opslaan van het aanmeldings- en bevestigingsmoment, evenals het IP-adres.

De nieuwsbrief wordt verspreid via „MailChimp“, een verzendplatform voor nieuwsbrieven van de Amerikaanse leverancier Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. De e-mailadressen van onze ontvangers van de nieuwsbrief en ook de gegevens die verder in het kader van deze aanwijzingen worden beschreven, worden op de servers van MailChimp in de VS opgeslagen. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en te evalueren. Bovendien kan MailChimp volgens zijn eigen informatie deze gegevens gebruiken voor het optimaliseren of verbeteren van de eigen diensten, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrieven echter niet om ze zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

MailChimp is onder de VS-EU-overeenkomst inzake gegevensbescherming „Privacy Shield“ gecertificeerd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG) en verplicht zich te houden aan de EU-eisen inzake gegevensbescherming. Verder hebben wij met MailChimp een contract voor verwerking in de zin van artikel 28 AVG gesloten.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij MailChimp vindt u hier:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

4. Hoe veilig zijn mijn gegevens

Alle gegevens die u ons verstrekt, worden om veiligheidsredenen versleuteld en verzonden met behulp van de SSL-(Secure Socket Layer)-procedure. SSL is een bewezen versleutelingssysteem dat wereldwijd wordt gebruikt en waarmee uw browser uw gegevens automatisch kan coderen voordat deze naar ons worden verzonden. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser van “https://” naar “https://” wijzigt en aan het slotsymbool in uw browserregel.

5. Welke rechten heb ik als betrokkene

U kunt altijd

 • informatie ontvangen over de gegevens die door ons zijn opgeslagen of verwerkt
 • verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens
 • vragen om beperking van de verwerking van uw gegevens
 • bezwaar indienen tegen de verwerking van uw gegevens
 • de overdraagbaarheid van uw gegevens eisen
 • een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie voor privacybescherming. Uw toezichthoudende instantie is die van uw woonplaats.

Een lijst met toezichthoudende instanties vindt u hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

6. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of in hun verwerking beperkt in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 AVG. Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke vereisten voor opslag, worden de gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, verwijderd. Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat deze voor andere en legitieme doeleinden vereist zijn, is de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor gegevens die moeten worden bewaar om commerciële of fiscale redenen. Volgens wettelijke vereisten in Duitsland vindt de opslag in het algemeen plaats voor 6 jaar volgens § 257 lid 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel en voor 10 jaar volgens § 147 lid 1 van de algemene Duitse belastingwetgeving.

7. Webanalyse-tools

We hebben verschillende analysediensten op onze websites geïntegreerd. Via deze diensten wordt informatie over uw bezoek aan onze website verzameld, zodat wij de functionaliteit van onze website kunnen nagaan en gebruiksvriendelijker kunnen maken. De gegevensverwerking is uitsluitend statistisch. Uw IP-adres wordt daarom standaard met de laatste byte gekort, zodat de eerdere persoonlijke gebruiksgegevens direct worden geanomiseerd en niet kunnen worden toegewezen aan een individuele gebruiker.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

De volgende analysediensten zijn geïntegreerd op onze website:

Google Analytics met anonimiseringsfunctie

We maken gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna „Google“).

Google is gecertificeerd onder de Privacy-Shield-overeenkomst en biedt hierdoor een garantie dat er voldaan wordt aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de Privacy-Shield-overeenkomst vindt u hier:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van ons online-aanbod wordt meestal aan een server van Google in de VS overgedragen en daar bewaard. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te evalueren, om statistieken te verzamelen over de activiteiten binnen ons online-aanbod en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het internetgebruik van verbonden dienstverleningen. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruiker worden gemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

De gebruikers kunnen het opslaan van de cookies door een bijbehorende instelling van hun browser-software voorkomen; de gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd zijn aan hun gebruik van het online-aanbod en de verwerking van dergelijke gegevens door Google, door het downloaden en installeren van de browser-plugin via de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functie van deze website volledig kunt gebruiken.

Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten klikt u op de volgende link om een opt-out-cookie in te stellen, die het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst voorkomt (deze ot-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, dan moet u opnieuw op deze link klikken):

Google Analytics deactiveren.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie:

https://www.google.com/policies/privacy/

FAST-Tracking

1. Algemeen toepassingsgebied en beschrijving van gegevensverwerking

Wij gebruiken FAST om het succes van een reclamemedium correct toe te wijzen. De gegevens worden na 90 dagen automatisch verwijderd. Er vindt geen profilering plaats. FAST gebruikt een unieke sleutel die niet aan derden kan worden toegewezen en daarom kunnen gebruikers niet worden getraceerd. Gepersonaliseerde reclame is niet mogelijk met FAST.

FAST legt een verband tussen een klik op een reclamemedium, bijv. een advertentie, en een actie, bijv. een aankoop of een aanmelding of registratie. De aan ons doorgegeven informatie dient uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende afrekening correct toe te wijzen.

FAST slaat geen cookies of op cookies lijkende gegevens op uw eindapparaat op. 

Bij het genereren van de apparaatvingerafdruk worden alleen niet-persoonlijke parameters samengevoegd (browserinstellingen, tijdzone, CPU-klasse, kleurdiepte, browsertaal, enz.)

2. Omvang en beschrijving van de verwerking van gegevens bij het gebruik van Google Ads / Microsoft Ads

Tijdens een campagne worden meestal ook het bestelnummer en de waarde van de bestelling in het winkelmandje doorgegeven en 90 dagen door ons opgeslagen. Persoonlijke gegevens zoals naam, telefoonnummer of adres worden uitdrukkelijk niet geregistreerd of opgeslagen.

De volgende waarden kunnen ook worden doorgegeven:

 •  ID (opeenvolgend nummer)
 • KlikID
 • Tijdstip van aankoop
 • Valuta
 • Conversienaam (winkelorder of lead)

De apparaatvingerafdruk wordt verwerkt op de server van de betreffende klant. Voor zover de integratie plaatsvindt via Google Tag Manager, wordt de apparaatfingerprint verwerkt via de server van Smarketer Host Europe in Straatsburg.

Dankzij hoge beveiligingsstandaarden, zoals een HTTPS-verbinding, worden de conversiegegevens verzonden op onze HOST Europe server in Straatsburg. De overdracht van het exportbestand en de verwerking van de gegevens (ClickID, conversienaam, tijdstempel, orderwaarde, valuta) vindt plaats in overeenstemming met Google Ads / Microsoft Ads op een Amerikaanse server. 

De software is zo ingesteld dat er geen profilering plaatsvindt.

3. Doeleinden van de verwerking

De aan ons doorgegeven informatie dient uitsluitend voor het correct toewijzen van het succes van een reclamemedium en de bijbehorende facturering en wordt gerechtvaardigd door onze legitieme belangen conform Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR.

4. Duur van de opslag

De gegevens van de hier beschreven verwerking worden automatisch gewist na een maximale opslagperiode van 90 dagen.
Exploitant:

Naam:                   Smarketer GmbH
Postadres:            Alte Jakobstraße 83/84, 10179 Berlin
E-mail:                   info@smarketer.de

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt tracking voorkomen door FAST Tracking te deactiveren via een opt-out-link op de betreffende pagina. 

New Relic

Op deze website maken we gebruik van een plugin van de webanalysedienst van New Relic. Deze dienst wordt geleverd door New Relic Inc., 101 Second Street, 15th Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Door deze plugin te gebruiken, kunnen we statistische evaluaties over de snelheid van de website registreren, om te zien of de website toegankelijk is en hoe snel elke pagina wordt weergegeven bij een oproep.

Voor dit doel verzamelt New Relic systeemgegevens over gebruikte add-ons, browsers evenals hard- en software en gebruikstijden, zogenaamde toepassingsgegevens, waarvoor cookies in uw browser worden ingesteld. Als u onze website opvraagt, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van New Relic. Door de plugin ontvangt New Relic zo de informatie dat een gebruiker toegang heeft gehad tot de bijbehorende pagina van het aanbod.

U kunt op elk moment afzien van het verzamelen en opslaan van gegevens ten behoeve van de webanalyse door cookies in uw browserinstellingen te deactiveren.

Meer informatie over het privacybeleid van New Relic Inc. kunt u hier vinden:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

8. Marketing-Tools

Op onze website wordt uw gebruiksgedrag gepseudonimiseerd om advertenties te plaatsen die overeenkomen met uw persoonlijke interesses. Informatie wordt verzameld over uw activiteiten op deze website (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina’s, verblijfsduur, enz.). De gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming samengevoegd met de drager van het pseudoniem.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Op onze website zijn de volgende marketingdiensten geïntegreerd:

Google Doubleclick

Wij gebruiken de (re)marketingdienst „Doubleclick by Google“ (Doubleclick) om advertenties weer te geven die relevant voor u zijn. Voor dit doel maakt Doubleclick gebruik van zogenaamde (re)marketing-tags ("web beacons"). Dit zijn onzichtbare afbeeldingen of codes. Met hun hulp wordt een individuele code opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Daar wordt aangegeven welke websites de gebruiker heeft bezocht, voor welke inhoud hij interesse heeft en op welk aanbod hij heeft geklikt. Daarnaast wordt technische informatie over de browser en het besturingssysteem van de gebruiker in de verwijzende websites vermeld. De bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod wordt opgeslagen. De bovenstaande informatie kan ook door Google aan dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld. Als de gebruiker vervolgens andere websites opvraagt, kunnen advertenties die op hem zijn afgestemd, worden weergegeven. De gegevens van de gebruikers worden pseudoniem verwerkt. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google ter evaluatie doorgestuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen. Google verzendt de gegevens alleen aan derden vanwege wettelijke voorschriften of als onderdeel van de verwerking van opdrachtgegevens.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze websites in de volledige omvang zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookies aangemaakte en aan uw gebruik van de websites gerelateerde gegevens bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin onder de volgende link onder het punt DoubleClick-deactiveringsuitbreiding te downloaden en te installeren.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ook kunt u de Doubleclick-cookies uitschakelen via de volgende link:

https://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Houd er rekening mee dat als u alle cookies op uw computer/apparaat verwijdert, deze opt-out-cookies ook worden verwijderd, wat betekent dat u de opt-out-cookies opnieuw moet instellen als u bezwaar wilt blijven maken tegen deze vorm van gegevensverzameling.

Google AdWords

Wij gebruiken het online-advertentieprogramma "Google AdWords", om te meten op welke websites onze advertenties het beste werken. Hiertoe wordt een conversiecookie ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google of aan zijn gelieerde ondernemingen. Aan de hand van deze cookie kunnen wij bepalen via welke van de advertenties die bij Google zijn geplaatst, u bent doorgestuurd naar onze website. Wij zijn alleen op de hoogte van het totaal aantal gebruikers, die op onze advertenties hebben geklikt, en welke klikken tot een actie hebben geleid. Wij ontvangen echter geen informatie waardoor de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gebruikers die niet willen deelnemen aan tracking, kunnen de cookie van Google conversion-tracking via hun internet-browser onder de gebruikersintellingen eenvoudig verwijderen of uitschakelen. Deze gebruikers worden dan niet opgenomen in de conversion-tracking-statistieken.

Meer informatie over het gegevensgebruik van Google voor marketingdoeleinden vindt u hier:

https://www.google.com/policies/technologies/ads

Als u zich wit afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties via Google-marketing-services, kunt u de door Google beschikbaar gestelde instellings- en opt-out-mogelijkheden gebruiken:

https://www.google.com/ads/preferences

Facebook Pixel:

We gebruiken op onze website de zogenaamde “Facebook-Pixel” van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy-Shield-overeenkomst en biedt hierdoor een garantie, dat voldaan wordt aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie is hier te vinden:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Door het gebruik van de Facebook Pixel kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar onze website door op een Facebook-advertentie te klikken (de zogenaamde “ conversie“). Dit proces is ontwerpen om voor ons de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en zo te helpen bij het optimaliseren van toekomstige advertentie-inspanningen. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en laten ons niet toe om de identiteit van de gebruikers te bepalen.

Daarnaast gebruiken we de Facebook-pixel om aan bezoekers van onze website interessante advertenties te presenteren als onderdeel van het bezoek aan het sociale netwerk Facebook („Facebook-ads“). Het gebruik van de Facebook-pixel stelt ons in staat om de door ons geschakelde Facebook-ads alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen, die ook belangstelling voor ons online-aanbod getoond hebben of de bepaalde kenmerken tonen, die wij aan Facebook verzenden (zogenaamde „custom audiences“).

Uw rechten op dit punt en manieren om uw privacy te beschermen zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook onder:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Als u bent aangemeld bij Facebook kunt u de remarketing-functie „custom audiences“ ook uitschakelen via de volgende link:

https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

Ve Interactive

Onze website maakt op basis van legitieme belangen gebruik van de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod, zoals gedefinieerd in artikel 6 lid 1 letter f AVG, van technologie van Ve Interactive Limited, 15-19 Bakers Row, Londen, EC1R 3DG (hierna Ve Interactive genoemd). Ve Interactive biedt een dienst waarmee we relevante advertenties op advertentieruimte van derden kunnen weergeven. Deze presentatie gebaseerd op de analyse van gebruiks- en interesseprofielen op onze pagina’s. Er worden nooit persoonlijke gegevens gebruikt, maar er wordt alleen informatie gebruikt die conclusies mogelijk maakt over surfgedrag, overwogen producten, enz.

Als u niet wenst dat deze gegevens worden gebruikt, kunt u hier bezwaar maken tegen deze dienst:

https://info.evidon.de/more_info/9740

Meer informatie over hoe Ve Interactive Ltd. uw gegevens verwerkt en de tracking uitschakelen, kunt u vinden onder

https://www.ve.com/de/datenschutzrichtlinie

9. Affiliate marketing en partnerprogramma’s

Belboon

Op basis van onze legitieme belangen bieden wij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel6 lid 1 letter f AVG een partnerprogramma bij het affiliatie-netwerk belboon aan (een aanbod van belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, D-10178 Berlijn), die als partner – zogenaamde publisher of affiliate – zorgen voor bestellingen die door hun worden gegenereerd. Als onderdeel van deze affiliate marketingactiviteiten worden voor de documentatie van transacties (bestellingen) cookies op eindapparaten van gebruikers opgeslagen. Deze cookies zijn uitsluitend bedoeld om het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering binnen het belboon-netwerk correct toe te wijzen. Persoonlijke gegevens worden hierbij niet verzameld, verwerkt of gebruikt.

n de belboon tracking cookies wordt een individuele, maar niet toewijsbaar aan de individuele toegewezen cijfervolgorde van de gebruiker aangemaakt, waar met het partnerprogramma van een advertiser, de pubslisher, het moment van de actie van de gebruiker (klik of view) wordt vastgelegd. Hierbij verzamelt belboon ook informatie over het eindapparaat, van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld uw besturingssysteem en uw browser. Als u geen cookies in uw browser wilt opslaan, kunt u dit instellen door de bijbehorende browserinstelling. U wordt dan niet opgenomen in de conversion tracking-statistieken. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de online-aanbiedingen en een beperkte gebruikersinterface. U kunt ook op elk moment de cookies verwijderen. In dit geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd.

Meer informatie over het gegevensgebruik door belboon vindt u in het privacybeleid van belboon:

https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.

10. Welke overige diensten en inhoud van derden zijn inbegrepen

Op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6 lid f AVG) maken wij gebruik van inhoud of diensten aangeboden door externe leveranciers, om hun inhoud en diensten, zoals bijvoorbeeld video’s of lettertypen te integreren (hierna gezamenlijk aangeduid als “inhoud”). Dit veronderstelt altijd dat de externe leveranciers van deze inhoud, het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze zonder de IP-adressen de inhoud niet naar uw browser kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Als u de overdracht van gegevens aan derden wilt voorkomen, is het mogelijk om de betreffende dienst uit te schakelen. Om dit te doen, moet u de Java-script-functie in uw browser uitschakelen.

Google Fonts

Deze website gebruikt zogenaamde Web Fonts, van de aanbieder Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina opvraagt, laadt uw browser de vereiste Web Fonts in de cache van uw browser op om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres.

Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG.

Google reCaptcha

We gebruiken de functie om bots te detecteren, bijvoorbeeld bij het invullen van online formulieren ("ReCaptcha") van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Voor weergave van ons Trusted Shops keurmerk en de eventuele verzamelde beoordelingen en het aanbod van de Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Dit dient om onze legitieme belangen, die overheersen in het kader van een afweging van belangen, te beschermen in het optimale in de handel brengen van ons aanbod volgens artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. De Trustbadge en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het opvragen van de Trustbadge, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijdstip van het opvragen, overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag vastlegt. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website automatisch overschreven.

Andere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, voor zover u hiermee hebt ingestemd, u na het afronden van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops kiest of u al voor het gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

11. Betalingsdienstaanbieder

Wij gebruiken de volgende betalingsdienstaanbieders op onze website:

PayPal

Bij betaling via de betaalmethode "PayPal“ of „PayPal Express“ worden uw gegevens naar PayPal verzonden. PayPal is een aanbod van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal neemt daarbij de rol aan van een online-betalingsdienstaanbieder en een trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden verstrekt, zijn voor-en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn om de bestelling te voltooien, evenals alle gegevens met betrekking tot de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummers, factuurbedrag, percentage belastingen en factuurinformatie. Daarnaast krijgt PayPal ook de naam van de persoon via wiens PayPal-rekening de betaling is gedaan.

Deze overdracht is nodig om uw bestelling te verwerken met de betaalmethode die u hebt geselecteerd, in het bijzonder om uw identiteit te bevestigen, om uw betaling te beheren en om te beveiligen tegen wanbetaling en fraude.

Houd er ook rekening mee dat PayPal uw persoonlijke gegevens mag bekendmaken aan serviceaanbieders, onderaannemers of andere gelieerde ondernemingen, voor zover nodig om aan de contractuele verplichtingen van uw bestelling te voldoen, of om persoonlijke gegevens in de bestelling te verwerken

Met het oog op de eigen kredietcontrole verzendt PayPal deze gegevens naar kredietbeoordelingsbureaus en ontvangt hiervan informatie evenals kredietwaardigheidsinformatie op basis van rekenkundige-statische processen (kans- of waarderingswaarden), bij de berekening waarin onder andere adresgegevens zijn opgenomen.
In Duitsland kunnen dit de volgende kredietbureaus zijn:

• Accumio Finance Services GmbH, Postfach 11 02 54, 30099 Hannover
• Credireform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss
• Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 28, 22761 Hamburg
• SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
• Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

U vindt de geldende gegevensbeschermingsregels van PayPal hier:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Klarna

Als u betaalt via de betaalmethode „Klarna Rechnung“ of „Klarna Ratenkauf“ worden uw gegevens doorgestuurd naar Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

De persoonlijke gegevens die aan Klarna worden verstrekt, zijn voor-en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn om de bestelling te voltooien, evenals alle gegevens met betrekking tot de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummers, factuurbedrag, percentage belastingen en factuurinformatie.

Deze overdracht is nodig om uw bestelling te verwerken met de betaalmethode die u hebt geselecteerd, in het bijzonder om uw identiteit te bevestigen, om uw betaling te beheren en om te beveiligen tegen wanbetaling en fraude.

Houd er ook rekening mee dat Klarna uw persoonlijke gegevens kan bekendmaken aan serviceaanbieders, onderaannemers of andere gelieerde ondernemingen, voor zover dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen van uw bestelling te voldoen, of om persoonlijke gegevens namens u te verwerken.

Met het oog op de eigen kredietcontrole verzendt Klarna deze gegevens naar kredietbeoordelingsbureaus en ontvangt hiervan informatie evenals kredietwaardigheidsinformatie op basis van rekenkundige-statische processen (kans- of waarderingswaarden), bij de berekening waarin onder andere adresgegevens zijn opgenomen

In Duitsland kunnen dit de volgende kredietbureaus zijn

• Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
• Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
• Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
• infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

De toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna vindt u hier:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

Mollie

Als u betaalt via de betaalmethode “Mollie” worden uw gegevens doorgestuurd naar Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna “Mollie”).

Als u kiest voor een betaalmethode aangeboden door Mollie, geven wij aan hen in het kader van de verwerking van de betaling meegedeelde informatie naast de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) door.

De overdracht van uw gegevens is uitsluitend bedoeld voor het verwerken van betalingen. Het toepasselijke privacybeleid van Mollie kunt u hier vinden:

https://www.mollie.com/de/privacy

Mollie maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Mollie-checkout-oplossing te optimaliseren. Het optimaliseren van de checkout-oplossing vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden bewaard en geen schade aanrichten. Ze blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

De overdracht van uw gegevens aan Mollie B.V. vindt plaats om aan onze contractuele verplichtingen en diensten volgens artikel 6 lid 1 letter b AVG te voldoen.

Crédit Agricole S.A

Als u kiest voor de betaalmethode "credit card", wordt de betaling verwerkt door onze betalingsdienstaanbieder Crédit Agricole S.A. Bij betaling met een creditcard worden uw naam, adres, creditcardgegevens, rekeningnummer, factuurbedrag, artikelinfo en de contracttaal en valuta doorgestuurd naar Crédit Agricole S.A., 12 place des Etats-Unis, 92545 Montrouge cedex, Frankrijk.

Het kaartnummer wordt alleen opgeslagen als een gecodeerde reeks. Het kaartnummer wordt over het algemeen nooit ongecodeerd weergegeven of toegankelijk gemaakt. Alle binnen het netwerk van internationale kaartorganisaties wordt het kaartnummer ontcijferd. Het kaartnummer wordt o.a. Voor autorisaties, boekingen en bijschrijvingen gebruikt.

Deze verwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en diensten in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG.

12. Links

Onze website bevat links naar websites van andere aanbieders waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Nadat u op de geïntegreerde afbeelding hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betreffende aanbieder, dat wil zeggen alleen dan wordt gebruikersinformatie naar de betreffende aanbieder verzonden. Voor informatie over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze website kunt u vinden bij het bijbehorende privacybeleid van de aanbieder. Als de verzameling, verwerking of het gebruik van persoonlijke gegevens verband houdt met het gebruik van de websites van andere aanbieders, let dan op het privacybeleid van de andere aanbieder.